Fullmånen med sin grå overflate 
av silikon og aluminium,
magnesium og jern. 
Og. Mye. Mye. Mer.