Fullmånen med sin grå overflate 
av silikon og aluminium,
magnesium og jern. 
Og. Mye. Mye. Mer.

Foto: © 2024 Hans Trygve Jensen